Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij het uitvoeren van werkzaamheden kunnen risico's optreden voor de veiligheid of gezondheid van medewerkers.
Om risico's te beheersen en de kans op letsel of gezondheidsschade te beperken is de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vaak aan te raden.

Om u naast bedrijfskleding ook te kunnen voorzien, leveren wij ook een diep assortiment PBM artikelen.
O.a.: gehoorbescherming, oplastieken, veiligheidsbrillen, -handschoenen, helmen, valbeveiliging etc.